David Babayan

Office 365 ամպային տառատեսակների բեռնում մեկ քայլով

Եթե օգտագործում եք Office 365, հավանաբար նկատած կլինեք, որ Microsoft ընկերությունը Office 365 փաթեթի հետ տրամադրում է մի շարք տառատեսակներ, որոնք, սակայն, հասանելի չեն, մինչև դրանց առաջին օգտագործումը։ Սակայն դրանք գեղեցիկ են, ու գուցե ցանկանաք դրանք օգտագործել Office փաթեթից դուրս։ Վերջին օրերին տարբեր մեթոդներ էի փորձարկում այդ տառատեսակները համակարգչում մեկ քայլով տեղադրելու։ Վերջապես գտա այդ տարբերակը։ Այն հնարավորինս կարճ ու հեշտ է օգտագործման համար։Օգտագործեք այս կոդը՝

para = 1
For Each FontID In Application.FontNames
    ActiveDocument.Content.InsertAfter Text:=FontID
    ActiveDocument.Paragraphs(para).Range.Font.Name = FontID
    para = para + 1
    ActiveDocument.COntent.InsertAfter Text:=vbCrLf
Next


Հուսամ այս մեթոդը օգտակար կլինի։

Viewed 1747 Time